Thay bạn trao tận tay từng món quà đến cho từng hộ nghèo, trẻ em nghèo

CLB NhỏXíu đi đến các vùng sâu vùng xa, tổ chức các hoạt động vui chơi và trao các phần quà đến tận tay người nhận.

Nhận quyên góp
Nhận quyên góp
Nhận quyên góp
Khảo sát địa điểm
Khảo sát địa điểm
Khảo sát địa điểm
Trao tận tay hộ nghèo
Trao tận tay hộ nghèo
Trao tận tay hộ nghèo

Các đơn vị tài trợ

Danh sách các mạnh thường quân đã tài trợ cho các chương trình mà CLB NhoXiu đã thực hiện.

Các chương trình vừa mới thực hiện

Chương trình TẾT SUM VẦY Phước Tân – Bác Ái 07.01.2023

Chương trình...

Chương trình TẾT SUM VẦY Phước Tân – Bác Ái 07.01.2023

Chương trình...

Chương trình Sôi Động Hè Biên giới Bup’Rang 02.07.2022

Chương trình SÔI...

Chương trình Sôi Động Hè Biên giới Bup’Rang 02.07.2022

Chương trình SÔI...

Chương trình Tết Sum Vầy Cư K’Nia – Cư Jut 30.01.2021

Chương trình...

Chương trình Tết Sum Vầy Cư K’Nia – Cư Jut 30.01.2021

Chương trình...

Danh sách tài trợ chương trình Tết Sum Vầy Đắk R’Măng 11.01.2020


<table...

Danh sách tài trợ chương trình Tết Sum Vầy Đắk R’Măng 11.01.2020


<table...