Hè vui Long An 25.05.2013

Chương trình tổ chức hội hè cho 300 em học sinh ở trường tiểu học Lê Văn Cảng, tỉnh Long An

Trao quà cho 300 em học sinh, trao 50 học bổng cho 50 học sinh giỏi

Hỗ trợ trường 07 bộ máy vi tính phục vụ công việc phổ cập tin học

Một số hình ảnh của chương trình